Predstavitev

Zaposlitveni center Korak je bil ustanovljen v septembru 2012. Osnovna ideja se je porodila približno tri leta prej, saj smo se srečevali s problemom nezaposljivosti med tistimi uporabniki Centra Korak, ki so uspešno zaključili rehabilitacijo po pridobljeni možganski poškodbi, a zaradi svoje invalidnosti niso dobili zaposlitve. 

Ustanovitev zaposlitvenega centra je bil eden izmed glavnih ciljev projekta Razvoj zaposlitvene rehabilitacije invalidov. Projekt je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

Zaposlitveni center Korak trenutno zaposluje 9 invalidnih oseb na zaščitenih delovnih mestih pod pogoji, katere opredeljuje Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Delovna učinkovitost teh oseb je med 30 in 70 % pričakovanih delovnih rezultatov, prilagojene imajo delavne pogoje in vodenje s strani strokovnega delavca in strokovnega sodelavca.