ZC Korak se je v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede, Univerze v Mariboru prijavila k sodelovanju na projektu javnega razpisa z nazivom: “Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju- Po kreativni poti do znanja 2017-2020”, katerega cilj je “Celostna konceptualna in idejna zasnova spletne strani Zaposlitvenega centra Korak“.

Na razpisu se je tako oblikovala projektna skupina študentov z različnih ozadij in študijskih programov z namenom, da se ustvari nova spletna stran, katere namen je približati Zaposlitveni center Korak, vsem ki z njim že sodelujejo, kot tudi tistim, ki (še) ne. S prijavo na razpis smo želeli bolje predstaviti naše poslanstvo in vizijo ter posodobiti spletno trgovino, s čimer bi na preprost, a slikovit način opisali naše delo in dosegli nove poslovne partnerje in stranke, ki nas še ne poznajo.

Projektna skupina se je v petih mesecih spoznala z delovanjem našega zaposlitvenega centra in zaposlenimi, ter oblikovala spletno stran, ki izžareva našo zgodbo, vizijo, delovno etiko, raznovrstnost in kvaliteto. V projektu so pod vodstvom delovne mentorice prof. dr. Polone Šprajc (izredna profesorica na Fakulteti za organizacijske vede) in strokovne delavke iz ZC Korak Špele Jakša sodelovali Estera Erzar (Pedagoška fakulteta, UL), Marina Đorđeski (Fakulteta za organizacijske vede, UM), Neja Geč (Fakulteta za družbene vede, UL), Ana Gregorc (Fakulteta za organizacijske vede, UM), Janez Korošec (Pravna fakulteta, UL), Lovro Požarnik (Fakulteta za organizacijske vede, UM), Andrej Rus (Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL) in Klavdij Starman (Fakulteta za elektrotehniko, UL).