Kako ste prišli na idejo ZC Korak in kakšna je bila pot do ustanovitve?

Ideja za ustanovitev ZC Korak je zrasla zaradi večih okoliščin. V Centru Korak smo se srečevali s problemom nezaposljivosti tistih uporabnikov, ki so uspešno zaključili rehabilitacijo po pridobljeni možganski poškodbi. Problem s katerim so se te osebe srečevale je bil predvsem, da v večini primerov žal ne dosegajo tako velike delovne uspešnosti, da bi lahko kandidirali na prostem delovnem trgu. V istem obdobju  je potekal tudi projekt “Razvoj zaposlitvene rehabilitacije invalidov”, ki ga je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V tem projektu smo videli priložnost za reševanje problema s katerim smo se srečevali, zato smo se mu priključili. V okviru načrtnega dela je bil leta 2012 Zaposlitveni center Korak tako ustanovljen z namenom, da ponudi realno možnost zaposlitve za osebe z zmanjšano delovno zmožnostjo, jih vključi na delovni trg in pripomore k njihovi integraciji.

Zakaj delo z lesenimi in glinenimi izdelki?

Delo z lesenimi in glinenimi izdelki je bilo pravzaprav nadaljevanje strokovno začrtanega programa iz Centra Korak. Ker je vsak posameznik različno sposoben in različno nadarjen, je zelo pomembno, da zagotavljamo širok in raznolik spekter program del, ki jih naši zaposleni opravljajo. Nekaterim gredo bolje določena opravila, a to ne pomeni, da bo opravljal ves čas zgolj eno vrsto dela. Nujno je, da delavci krožijo na različnih delovnih mestih, saj si s tem povečujejo tako želene kompetence, kar jim je pri nas tudi omogočeno. Zaradi tega se tudi nismo ustavili zgolj pri izdelovanju izdelkov iz gline, lesa in keramike. Delamo namreč tudi z laserjem (graviranje) ter opravljamo vrsto lažjih fizičnih del (urejanje okolice, košnja trave, montiranje ipd.) na terenu.

Koliko oseb je zaposlenih v ZC Korak?

Leta 2012, ko smo začrtali našo pot, je bilo zaposlenih zgolj 5 oseb. Danes je zaposlenih 5 strokovnih delavcev in 9 oseb z zmanjšano delovno sposobnostjo. Delovna učinkovitost teh oseb je po pogojih Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov med 30% in 70% , zaradi česar je bilo potrebno vzpostaviti prilagojene delovne pogoje in zagotoviti vodenje s strani strokovnih delavcev. Mogoče se številke ne slišijo preveč impresivno, a smo naredili velike korake naprej. Največji napredki so vidni pri obsegu naše proizvodnje, predvsem pa pri kvaliteti izdelkov, ki jih dostavljamo. Vse naše delo je namreč opravljeno ročno in ker vaja dela mojstra, se trudimo, da je tudi naša kvaliteta iz leta v leto boljša.

Kaj prinese sodelovanje s poslovnimi partnerji vam in kaj njim ?

Nam v prvi vrsti pomeni delo in možnost, da rastemo, dvigujemo kakovost izdelkov in našo produktivnost ter ustvarjamo nova delovna mesta. Seveda z več dela, prihaja tudi napredek, s tem pa učenje in širjenje kompetenc naših zaposlenih, kar je poleg varne in stabilne zaposlitve tudi naš namen.

Na drugi strani, možnost, da izdelano prodamo poslovnim partnerjem ni padla z neba in je trdo zaslužena. Poslovnim partnerjem po naročilu naredimo kvaliteten izdelek, ki je unikaten, ročno izdelan in prilagojen njihovim željam. Res velika ugodnost za podjetja je tudi koriščenje naših storitev, saj s tem zapolnijo invalidske kvote. Namesto, da bi plačevali dodaten davek, zaposlijo naše delavce in v zameno dobijo urejeno okolico, poslovna darila, didaktične igre.

Podjetja rada sodelujejo z nami, saj to sodelovanje priznava vrsto vrednot, ki jih današnja družba in podjetja cenijo. Podpiranje lokalnega, kvalitetnega, ekološkega, ročno izdelanega in vračanje družbi čutijo kot svojo družbeno odgovornost, ki jo v sodelovanju z nami tudi izpolnijo.